Na bazie doświadczeń zdobytych jako serwis Szybko.pl  i oprogramowanie szybkoPLUS, utworzony został otwarty system wymiany ofert przez pośredników – fairplay MLS.

fairplayMLS to środowisko, w którym każdy pośrednik ma możliwość współpracy, niezależnie od tego z  jakiego oprogramowania korzysta i do jakiego stowarzyszenia należy. W fairplayMLS działają  pośrednicy z doświadczeniem i pasją. To najlepsze podstawy do dobrej współpracy. Możliwość ustalenia wspólnie, w ramach grup fairlplayMLS własnych zasad kooperacji, to podwalina do długotrwałego i harmonijnego działania.

Każdy członek grupy zna obowiązujące w niej „zasady gry” i zobowiązuje się ich przestrzegać. Społeczność danej grupy samodzielnie monitoruje i egzekwuje respektowanie wspólnych ustaleń. Uczestnictwo w MLS jest dobrowolne, ale wiąże się z koniecznością postępowania FAIR PLAY.

Podstawowe zasady działania fairplayMLS

Do fairplayMLS mogą trafić zarówno oferty na wyłączność jak i otwarte – warunkiem jest aby zostały poprawnie oznaczone w MLS i zawierały jasne warunki współpracy pomiędzy agentami.

Informacje na temat każdej oferty w fairplayMLS są jawne i dostępne do wiadomości członków poszczególnych grup. Również działania dotyczące konkretnego ogłoszenia są raportowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

Wprowadzając ofertę do wybranej grupy fairplayMLS pośrednik opisuje na jakich zasadach zobowiązuje się współpracować. Ustalone zasady są niezmienne, chyba że obie strony postanowią inaczej.

Jak dołączyć do fairplayMLS

Pierwsi pośrednicy dołączyli do systemu 29 i 30 listopada 2017. Ogromnie liczymy na aktywny udział agencji w rozbudowie i udoskonalaniu systemu. Dlatego system fairplayMLS do 31.01.2018 r. jest bezpłatny.

Więcej informacji i możliwość przystąpienia do fairplayMLS na stronie http://fairplaymls.pl/