Polscy pośrednicy stoją przed szansą radykalnej zmiany na rynku nieruchomości. Przed szansą na zwiększenie obecności i roli pośredników.

 

Polska Federacja Rynku Nieruchomości i zrzeszone w niej stowarzyszenia, wspólnie z agencjami niezrzeszonymi, sieciowymi i franczyzowymi rozpoczęły współpracę z ogólnopolskim portalem Szybko.pl. 24 maja 2018 roku podpisana została Umowa Partnerstwa i Współpracy, której celem jest stworzenie portalu należącego do pośredników..

 

Priorytetem projektu jest zbudowanie portalu i środowiska pracy, który zapewnią pośrednikom stabilne ceny promocji ogłoszeń nieruchomości w internecie. Dążymy do serwisu przyjaznego zarówno poszukującym jak i pośrednikom, którego właścicielem będą pośrednicy i który uzyska dominującą pozycję na rynku ogłoszeń.

Projekt ma szansę zjednoczyć środowisko zawodowe, wspierać rozwój i promować zawód pośrednika w Polsce. Ostatecznie poza stabilnymi cenami zapewni również kontrolę i wpływ na kreowanie polityki portalu, w tym ustalanie poziomu cen.

Więcej informacji o genezie projektu, założeniach, celu i zasadach realizacji znajduje się na stronie portalposrednikow.szybko.pl