Korzystasz z systemu szybko.pl AVM (Automatyczny Model Wyceny). System szybko.pl AVM analizuje bazę, zawierającą miliony danych o nieruchomościach w Polsce. Następnie łączy je z analizami rzeczoznawców i ekspertów rynku nieruchomości oraz informacjami o cechach konkretnej nieruchomości. W rezultacie powstaje wycena wartości rynkowej nieruchomości.

Aby uzyskać jak najdokładniejszę wycenę podaj precyzyjnie lokalizację nieruchomości, czyli np. w przypadku mieszkania: miasto, ulicę, numer domu i numer lokalu, oddzielając poszczególne dane przecinkami.